Pomnik braniteljem slovenske zemlje

Uvod v niz proslav Bazovica 2018


V Tržaškem knjižnem središču so predstavili vsestransko ponudbo, ki jo ponuja obisk pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Dogodek so ga priredili Odbor za proslavo bazoviških junakov, Zveza vojnih invalidov iz Trsta in Društvo Tigr.