Trail
23 Auril 2019 Ajorné da les 21:48

D'atres noeles

6 les operes de Viktor Senoner, che mët adöm le simbolism di tëmps dla natöra cun chël religius.
Pitöra

Mort y ressoreziun: la mostra de Viktor Senoner tl dom de Trënt

L'artist da Urtijëi s'á dé jö cun la tematica dla mort y dla ressoreziun: le resultat é da odëi tla Catedrela de San Vigilio a Trënt.
usanzes da Pasca
Val Badia

Lascèr benedir la speisa l dì de Pesca

Per el dì de Pèsca ven enjignà cà cesc' de magnadiva de ogne sort da portèr te gejia da lascèr benedir. Una usanza da Pèsca.
jir con la batoles
tradizions da Pèsca

Jir con la batoles a Ciampedel

Canche no vegn sonà la ciampènes de vender sent e de sabeda senta a Ciampedel l'è la batoles che anunziea la funzions de gejia.

Da nostes valades

Na formaziun de söporjö 70 ciantarines y ciantarins adüm a söporjö 20 strumentalisc sot ala bachëta de Aaron Demez
Musiga

Sonns dl nord ringhinësc tla dlijia de Santa Cristina

I Himmelen - tl rëgn dl cil, chësc le titul dl conzert tradizional da Pasca tla dlijia de Santa Cristina.
Istitut Ladin

Mies prümes parores

Le proiet pó cina incö mostré sö 8 libri stampes: chi dles 5 valades dl Sela l furlan, mochen y zimber. Y sëgn él danman na verscion online
Val Badia

I Kyrios y l cor dl Vinzentinum adum sun palch

"Hymns of worship" inns d'adoraziun - Chësc le titul dl conzert tla ciasa dla cultura a La Ila, cun na formaziun y n repertore particolar.

"Intermezzo"

D'atres noeles

Tropa jent a San Martin de Tor
tradiziuns

Matinée culturala lunesc da Pasca

Festa pur le cumplì di agn dl ploan da San Martin y Lungiarü, siur Iaco Ploner, musiga cun i Jamm Project y intrateniment pur i mituns.
La furnadoia nueva dessa ruve nchin pra la stazion de Bulacia
studi

Ulà che porta la furnadoia Ciastel – Bulacia y co che la dëssa jì inant

La trassa porta da Ciastel a Marinzen y pona mo 650 metri nchin sun Bulacia y sëura ite.
Öna dles scultüres de Lois Anvidalfarei tl urt di capuzineri
Ert cun gran forza

La summa de 20 agn de laur - Ita est de Lois Anvidalfarei

Ita Est le titul de na mostra de Lois Anvidalfarei, che é da odëi a Balsan: al é na summa de 20 agn de laur dl gran artist.

Sport

Michael Piccolruaz y Stefan Scarperi tratan i campionac taliagn a Cuneo tl Piemont.
Boulder

Le campiun talian de boulder á inom Michael Piccolruaz

Cuneo, Piemont: Na finala interessanta pro i campionac nazionai de boulder. Michael Piccolruaz, le jonn da Santa Cristina, davagna or.
Nicole Nogler Kostner dl Sciclub Gherdëina
schi alpin

Prima vënta de Nicole Nogler Kostner

Mo mei ne ova l atleta de 18 ani da Santa Crestina venciù na garejeda naziunela. Tl slalom naziunel junior de Madonna di Campiglio iela prima.
Anna Comarella
podeje

Trëi tituli talians per l’ampezana Comarella

Anna Comarella à venciù si prim titul talian tla categuria assoluta, l titul sota 23 ani y tla stafeta.

Ultimes edizions

Tl caje che tl'esses jumé ia