Trail
05 Auril 2020 Ajorné da les 15:46

Atualité

viulënza te familia ne possa nia unì scuteda via
crisa Corona

Cunvivënza sfurzeda ie potenzial per viulënza te familia

L servisc soziel de Fascia pieta cunsulënza al 0462 764 297, a livel naziunel possen cherdé su l numer 1522
Bettina Meraner, Arno Kompatscher y Thomas Widmann
crisa Corona

Aiuc psicologics prejentei dala Jonta provinziela de Bulsan

La cunferënza media chëst iede dedicheda a co se astilé cun prescion psicologica y ulà che n possa se lascé judé
L dutor Simon Kostner do vester varì dal Covid-19
testemunianza

Sperienza de vester varì dal Covid - 19

L dutor Simon Kostner ne se l ëssa nstës nia aspità y ie pona stat 17 dis te spedel

Atualité

funzions y mësses zënza jënt te dlieja
dliejes zënza jënt

​Ena Santa y Pasca tres radio y televijon

Chëst ann unirà la funzions y mësses dl’Ena Santa y Pasca per l prim iede tenides zënza jënt te dlieja
Fascia

Scola digitela: co fé cun la lezions te berstot?

Scultura y berstot da tistler ie danter la materies dl Lizeo de l’Ert ncompres da nsenië cun la scola digitela.

Sun rejes de Sëlva adroven na segonda tofla per duta la cunedides de mort
strambaria de morc

Gherdëina plura 47 defonc de merz

Ti trëi chemus cun la frazions ladines iel de merz mortes 8,4 iedesc tan de persones che n media te n mëns dl ann passà

Devertimënt mo cun cherianza

D'atres noeles

Rut Bernardi, vizepresidënta SAAV
zënza lëur

Autores zënza davani - dumandes per aiuc

Autores che lëura autonomamënter possa tamandé n aiut de 600 euro ala Provinzia de Bulsan
La tendënza di tesć positives tla valedes ladines
resultac di tesć

Tendënzes desvalives tla valedes ladines

Doi enes de gran aumënt tla Val Badia y Sëuramont, Fascia à la cumpëides plu autes, te Gherdëina ne crësc la zifres nia plu tan debota
Corvara

Regules nueves per l refudam

Chiche ie positives al virus ne dë nia spartì l refudam, ma l mëter dut adum te sac dopli.
Stlut l zënter de recycling.

Sport

Alta Badia

Anuleda la Maratona dles Dolomites 2020

La dezijion che desplej dassënn ie unida comunicheda dal comité de organisazion.
Alex Lambacher fajerà na segonda sajon tla DEL
cuntrat nuef

Lambacher resta danter i trëi taliani tla DEL

L jugadëur de Sëlva juega na segonda sajon cun i Augsburger Panthers tla mascima liga tudëscia
Ivo Mahlknecht pra campiunac dl mond 1966 a Portillo
defont

N lecort a Ivo Mahlknecht

L azzurro dai schi de doi juesc olimpics y trainadëur dla valanga azzurra à cun 80 ani perdù si ultima batalia

Ultimes edizions

Tl caje che tl'esses jumé ia