Trail
29 Mei 2020 Ajorné da les 14:31
Ert y Cultura

Anter la 10 proponetes regionèles, trei i lesc a la leta a Pera (Sèn Jan)

L FAI l cern Fascia per la giornèdes d'uton

Hotel Rizzi, la gejia de Sèn Lorenz e l Molin de Pèzol i lesc protagonisć de la manifestazion
de MiCa
Credic © TraiL l facèda de l'Hotel Rizi a Pera: la più veia strutura de Fascia
l facèda de l'Hotel Rizi a Pera: la più veia strutura de Fascia
Ence chest'an l Fai l'à endrezà la giornèdes de l'uton, e anter i 10 lesc a la leta tel Trentin Sudtirol (chiò l link per i descorir duc) l'é ence trei melaures de la storia fascegn: l molin de Pezol, l'hotel Rizzi e la gejia de San Lorenz.
Duta e trei la strutures les é a Pera, frazion de sèn Jan
 
Hotel Rizzi
 
L'hotel Rizzi l'é, fazile, l più veie hotel de Fascia. Apede ai depenc a mur - desche l san Cristofor su la facèda e la decorazions de la sala - te l'hotel l'é amò a la leta i registres di sciores passé de la fin de l'800 e l scomenz del 900. Firmes de nonzech del mond scientifich e alpinistich
 
 
l facèda de l'Hotel Rizi a Pera: la più veia strutura de Fascial facèda de l'Hotel Rizi a Pera: la più veia strutura de Fascia
N detai di depenc te la sala de l'hotel RizziN detai di depenc te la sala de l'hotel Rizzi
un di coridores depenc de l'Hotel Rizzi a Peraun di coridores depenc de l'Hotel Rizzi a Pera
Gejia de San Lorenz
 
La picola gejia de pèra la é vegnuda fata sù a la fin del '500 ( la é vegnuda consacrèda del 1603). N picol scrign de l'èrt te chel che troa lèrga la operes del pitor Francesco Bernard, autor ence de l'utèr maor scrign de l'èrt. Anter sia operes cheles del Pitor Francesco Bernard, autor ence de l'utèr maor. Dedicà apontin a San Lorez - patron de Pera
 
 
la gejia de Sèn Lorenz a Perala gejia de Sèn Lorenz a Pera
l celor de la gejia Sèn Lorenz de Pera (Sèn Jan)\l celor de la gejia Sèn Lorenz de Pera (Sèn Jan)\
Molin de Pèzol
 
L molin de Pèzol, l'é una de la sentes teritorièles del Museo Ladin de Fascia. Amò anché la trei rodes a èga les met en funzion doi moles, la piles per neteèr fora l'orc e l van o molin dal vent
la moles del molin de Pèzolla moles del molin de Pèzol
la trei rodès a èga del Molin de Pèzolla trei rodès a èga del Molin de Pèzol
la cèsa del Molin de Pèzolla cèsa del Molin de Pèzol

					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Ert y Cultura