Trail
26 Setember 2022 Ajorné da les 21:22
Ambient

Ntendënza ladina

Per na miëura aria tla tlasses

Te ades duta la scoles y scolines ladines iel unì partì ora mesuradëures dla CO2 per monitoré la cualità dl’aria tla tlasses.
de usp
Credic © usp I mesuradëures ie unic metui ite tla tlasses dla scoles y scolines ladines.
I mesuradëures ie unic metui ite tla tlasses dla scoles y scolines ladines.
La Ntendënza y Cultura ladina à da puech dat ora i aparac Aranet4 tla scoles y scolines per museré la cunzentrazion de anidrida de carbonium CO2, la temperatura y l tume tla tlasses. Cun l aiut de chisc mesuradëures uelen garantì na bona cualità dl’aria tla tlasses, cie che ie deventà mo de majera mpurtanza do la pandemia da Coronavirus.
Sëuraprò tol sies tlasses dla scoles de Gherdëina nce pert a na nrescida dl’EURAC per monitoré plu avisa la situazion.

La mpurtanza de n'aria bona

Aldò di esperc dl labor per l’analisa dl’aria y radioprutezion passa la jënt aldidancuei la majera pert dl di dedite. Perchël iel da stramp mpurtant a sté te n local cun de bona aria. N livel scialdi aut de CO2 tl’aria possa purté pro a ne vester nia plu boni de se cunzentré, a se taché plu saurì virus d'uni sort y a giaté mel de cë y d’autri sintoms de melvester.

Mesuradëures cun deplù funzions

Tres mesuradëures dla CO2 cumprei dala Pruvinzia, iel mesun a capì can y tan giut che l ie da giaurì l viere per lascé ite de bona aria frëscia. Chisc aparac ne à nia mé na funzion pratica, ma nce didatica, davia che nscila possa i mutons y la mutans mparé la mpurtanza de giaurì i vieresc plu suvënz, a liejer dac y a se nuzé dla tecnologia per n fin furmatif.

Deberieda cun la nstalazion di aparac iel nce unì metù a jì n curs de furmazion online sun l’adurvanza di aparac Aranet4, la cunseguenzes de n valor massa aut de CO2 y la nterpretazion di dac cun i esperc dl Labor per l’analisa dl’aria y radioprutezion. Pra l curs à fat pea prësciapuech 45 nseniantes y nsenianc.

					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Ambient