Trail
01 Messel 2022 Ajorné da les 15:03
Religions

L ie mort seniëur Johann Tscholl pluan de Runcadic

Al’età de 91 ani ie mort tla nuet passeda (23 de juni) a Persenon seniëur Johann Tscholl. Per 32 ani iel stat pluan sa Bula y do vester jit n pension fovel preve a Runcadic. La supeltura ie n lunesc ai 27 de juni da mesa la 3 domesdi a Runcadic.
Credic © diozeja bz
Johann Tscholl ie nasciù ai 2 de mei dl 1931 a Marein, frazion de Kastelbell. Ai prim de jené dl 1960 iel unì ordinà preve a Roma. Dal 1960 nchin al 1966 iel stat caplan a Kurtatsch, Vöran, Laives y Tschars. Dal 1966 nchin al 1974 ie seniëur Johann Tscholl stat assistënt spirituel dl KVW y di jëuni lauranc a Bulsan.
Tl 1974 iel deventà pluan sa Bula, na ncëria che l à abu per 32 ani.
Ntan si atività pasturela àl contribuì ala costruzion dla dlieja de Sant Ujep a Runcadic, inaugureda tl 1985 y plu inant ala realisazion dla curtina dlongia.
Tl 2006 iel unì esonerà dala ncëria de pluan per avëi arjont i limic de età, ma l ie inant restà preve a Runcadic ulache l unirà suplì. La supeltura ie n lunesc ai 27 de juni da mesa la 3 domesdi a Runcadic.
 

					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Religions