Trail
19 Agost 2022 Ajorné da les 14:35
Sport

schi alpin

​Vinatzer abina de miëura cundizions che aspità

L atlet de Sëlva se fej nstess marueia dla bona cundizions de training tla gran tambra dala nëif a Peer tl Belgio. Per via dl gran ciaut iel chësc instà n’alternativa ala preparazion per la copa dl mond sun i dlacieres dl’Europa.
de A.Stuffer
Credic © Vinatzer Alex Vinatzer tla tambra dala nëif tl Belgio
Alex Vinatzer tla tambra dala nëif tl Belgio

Alex Vinatzer y cumpanies dla naziunela de schi ie chisc dis tla tambra dala nëif a Peer tl Belgio per cin‘ dis de preparazion. La cundizions dla nëif ie miëures che aspità:

„Tlo iel bëndebò dlacià y per scumëncé l training sun la nëif vala drët bën. Nce ajache l ne ie nia massa ërt“,

dij Vinatzer.

Per l atlet de 22 ani vala chësc instà de lauré truep sun i schi de na marca nueva y per chël lëur de set up, ne vëijel l’ëura de pudëi ji sun n dlacier ulache la cundizions dla nëif ie plu daujin a chëles che l sarà pona d’inviern. Do la Gran Santa Maria iel udù dant che la naziunela taliana de schi per la disciplines tecniches julerà a Ushuaia tl’Argentina.

 


					

Al podess ince te interessé…


					

De autri articui Sport