Trail
17 Otober 2019 Ajorné da les 16:07
Scola

Ulentariat y scola se anconta

I sculeies dl Lizeum d'Ert Cademia à fat deplu chedri per la sënta nueva dla Crëusc Blancia tl zënter de sucors a Soplajes.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Scola