Trail
19 Otober 2019 Ajorné da les 21:10
Scola

Tla Scola ladina de Fascia vëniel trapinà

Finà l ann de scola, mët man i lëures: L sarà n instà de trapinedes. La elementera de Poza ruverà tla scola mesana y l lizeum artistich jirà tl frabricat nuef.

Per i sculeies y i studënc de Fascia à bele metù man la feries, ma tla Scola mesana de Poza y tl Lizeum artistich vëniel laurà. Da una na pert iel i nsenianc che se njinia ca per i ejames, dal'autra vëniel abinà adum duta la mubilia y l material de scola per pudëi trapiné.

La Scola elementera de Poza jirà tla mesana

La scola populera de Poza, cun 162 sculeies la majera de Fascia, trapinerà tla tlasses lascedes uetes dal lizeum artistich, che jirà tla strutura nueva.
Per i sculeies dla elementera de Poza saral nce na mudazion didatica, cun truep material de nseniamënt nuef.

L lizeum artistich puderà ji te si sënta nueva

I nsenianc y l personal dl lizeum à n gran note per se njinië ca a trapiné tla strutura nueva, che unirà fineda per la fin de juni.

L ann de scola 2019/2020 scumencerà te Fascia cun tlasses nueves, material nuef - y sambën nce cun sgors frësch.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Scola