Trail
20 November 2019 Ajorné da les 15:01
Spetacul

Ladinia enconta l Japan

Dì de la Unità ladina autramenter. Confront anter cultura e musiga ladina e chela japoneisa. Proget de Jean Daniel Granruaz peà via da n pez con la musizista japoneja Karin Nakagawa.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Spetacul