Trail
16 Jené 2021 Ajorné da les 13:59
Ert y Cultura

Unika ie davierta cun na varietà da record

Per l’edizion di 25 ani iel da udëi na trasfurmazion dla scultura tradiziunela te opres artistiches de marueia. 75 artisć mostra si creazions y pieta ancunteda per svilupé inant l artejanat artistich de Gherdëina.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura