Trail
20 Agost 2019 Ajorné da les 08:46
Ambient

Permafrost e giacè de sasc

Da 10 egn incà enrescidores de la universitedès de Pedua e de Pavia e l sarvije geologich de la provinzia de Trent studia l fenomen del permafrost e del giacè de sasc sot a l'Om t'in son la Val de Sen Nicolò.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ambient