Trail
16 Otober 2019 Ajorné da les 15:34
Sport

Iscrizions a la Maratona dles Dolomites

I tour operator a jà metu fora la ofertes de deplu dis con iscrizion garantida ala Maratona dles Dolomites. Nef mile sarà i ziclisc' al via ai cinch de messel del 2020


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Sport