Trail
14 Dezember 2019 Ajorné da les 19:10
Ert y Cultura

"Melodies dl ladin": musiga y poesia

Te la ostaria Sotrù a La Pli de Mareo l'è vegnù metù adum musega tradizionela con poesia de nesc tempes. Protagonisc' de la sera i Vin d'aidin e Jasmin Ferdigg
de Mateo Taibon


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura