Trail
14 Messel 2020 Ajorné da les 17:28
Politica y Istituzions

A bon pont per la garejedes a Cortina, i culegamënc mancia mo

Te Ampëz se an tëut dant truepa nfrastrutures: la pert sportiva ie segureda, śën mancia mo stredes, puenc y mplanc porta mont
de A. Stuffer

La nfrastrutures per la pert sportiva ie a bon pont, śën iel mo truep da fé per i culegamënc sun streda y n obietif ambiziëus de na furnadoia dal zënter nchin pra i mplanc che ie bele.
Tl report de Trail spiega l njenier di campionac dl mond de schi, Nicola Menardi tan' de tëmp che l uel mo vester. Sce i campionac vën spustei al 2022 ie n ann plu tëmp per finé i lëures.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Politica y Istituzions