Trail
09 Agost 2020 Ajorné da les 18:13
Turism

N gran note mé ntan l fin dl'ena

Via per l'ena iel mpue de manco da fé che i ani passei sun la uties da mont. La majera pert tlama per se maië y bever velch, puec a durmì. Chësc ie l prim bilanz do l mëns de messel.

De juni à i patrons y chëi che mëina uties y cëses da mont sentì dassënn la fazion dl'emergënza sanitera: bën l 50 percënt de davani de manco iel unì fat tla valedes ladines. 

Messel mpue miec

Ntan l'enes passedes à la jënt inò metù man a unì adalerch deplù. Aldò di ultims dac iesun al 30 percënt dla ntredes paradlan cun i ani passei. 
Nsci almanco tla val de Vajolet, un di azesc al Ciadenac.

La uties che da da durmì à manco da fé

Fabio Bernard dla utia Vajolet à udù che via per l'ena ne vëniel nia tan de jënt, ntan che l fin dl'ena, la sades y dumënies, va drët bën. 
L mancia dantaldut i tudësc, che mpleniva la strutures via per l'ena. Prenotazions iel permò inò chisc dis. 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Turism