Trail
28 Otober 2020 Ajorné da les 09:06
Ambient

La cunseguenzes dl "lockdown" per i tieres dl bosch

Ciuna fazion à pa abù l "lockdown" sun i tieres salveresc de nosc raions? Deberieda cun i verdaciacia va Trail Spezial ala descurida dla fusties de cërves, ciamorces y rehli.

Danter merz y mei ie tan che duta la vita resteda fërma. Na catastrofa per l'economia, ma la natura à pudù paussé.

Co à pa i tieres dl bosch reagì al tëmp dla pandemia?

I verdaciacia Hubert Tschaffert, Simon Demetz y Rino Insam à usservà avisa l cumpurtamënt di tieres ntan i mënsc passei.
Ëi nes fej n rendicont sun la situazion dl mumënt tla valedes ladines.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ambient