Trail
22 Otober 2020 Ajorné da les 13:12
Ert y Cultura

Ganes: Or brüm

Do l album “An cunta che” ie la Ganes tl lëur de to su n album nuef.

“Tartaruga de plastica” ie l titul de una dla cianties nueves, na ciantia lesiera y frëscia, ma cun n pensier plu sot viado: chël dla onda de plastica che vën sëura nosc mond.
L iodler “Rü dla Gana“, nce pert dl album “Or brum”, ie unì tëut su ntan l tëmp de lockdown: duta trëi la musizistes fova te n post desfrënt, ma à mplo ciantà adum.
La cianties nueves trata de figures mistiches o de tematiches liedes ala natura y al ambient. Les vën registredes dala Ganes nstës, zënza ji te studio de registrazion o da n produzënt. L album “Or brum” unirà ora l insta che vën.
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura