Trail
23 Messel 2021 Ajorné da les 20:00
Ert y Cultura

Markus Vallazza & Dante

Tla Hofburg a Porsenú él da odëi, 700 agn do la mort dal gran poet Dante Alighieri, na mostra de inzijiuns che Markus Vallazza á fat por ilustré la Divina Commedia.
de Mateo Taibon

Markus Vallazza (Urtijëi 1936 – Balsan 2019), s'á na vita alalungia dé jö con Dante y la Divina Commedia, co deponj porí con la forza dles parores n afrësch rich y imponënt de l'ater monn. Tai agn '90 á Vallazza cherié n ziclus de inzijiuns por ilustré la gran opera co l'afascinâ tan. La mostra, curada da Roberta Dapunt y da Alma Vallazza, é n'endünada de ert y leteratöra.
La Divina Commedia, co cunta dal iade imaginar de Dante tres lonfer, purgatore y paraisc: n iade co afascinëia artisć da cionc d'agn encá artisć, compositurs, poec. La tecnica de Vallazza é chëra dl'inzijiun, con i dessegns enrisses sön metal. Le stil de Vallazza é figöratif con episodes ilustrades tleres, mo nia massa tal detail, alado che al romagn la lerch por l'imaginaziun de chel co i ciara.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura