Trail
12 Jugn 2021 Ajorné da les 21:24
Ert y Cultura

Blues sot Piz da Peres

CD nef per Hubert Dorigatti (dessema a Laura Willeit): Lurà fora endèna l lockdown l'à consentì al musizist de emparèr a tor sù enstes sia musega
de Mateo Taibon


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura