Trail
02 Dezember 2022 Ajorné da les 09:15
Ert y Cultura

La jënt de Ampëz demostra cultura y identità

Tl zënter de Cortina ai mustrà si bon maië, de gran prufescionaliteies y gëura mostres de fotografies de Francesca Witzmann y opres de ert figurativa de Julia Artico
de Detomas


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura