Trail
16 Otober 2021 Ajorné da les 18:03
Cronaca

Inaugurà l Cason de Resciesa

De tropes no a volù mencèr a la festa de inaugurazion del Cason comedà da nef tel 2020. La pastura de Resciesa la è de proprietà de cinch comuns. La ristrutrazion a costà 410 mile euro.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Cronaca