Trail
08 Dezember 2021 Ajorné da les 15:09
Ert y Cultura

Penìa per l dì d'uton del Fai

Event endrezà per moscèr la marevees de la frazion fascèna e sensibilizèr la jent su l'arpejon che cogn esser stravardèda
de MiCa

Ai piesc del Gran Vernel per descorir la picola e grana marevees de Penia. L'ultim paisc de la valèda l'é vegnù cernù per la dì d'uton endrezèda dal Fai de Fascia e Fiem: na spazirèda anter la testimonianzes de la vita del passà

Picola marevees desche la gejia, fata sù a la fin del 1500 tel stil gotich. N sacrifizie fat da Penia per esser recognosciù desche paisc e no demò n grop de cèses. Chiò amò se pel veder depenc a fresch che se pissèa desmentié sotite la maltes inant del restaure fat de l'88.
Ma l'é dut l paisc a esser n scrign de melaures

Record de la vera
L'é vegnù stampà i retrac fac acà i 100 egn, metui tel medemo post de enlouta coscì da podèr fèr l confront. 
Ma l'é soraldut la cèses e i tobié a maraveèr. Conservé desche se te chesta frazion de Fascia l temp no l fosse jit inant valif al rest del mond

Penia, e si abitanc, i é stac bogn de conservèr enscin velch cartier dut desche n outa. Co la scempia cèsa da fech, la gran muscia te stua e dut fedrà de legn per se defener dal lonch invern.
Testimonianzes che ge vel cognoscer ence per les stravardèr tel davegnir: un di obietives del Fai


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura