Trail
18 Mei 2022 Ajorné da les 22:17
Turism

Zënter de paslunch de Armentarola: na alternativa che tira

A defrënzia dl schi alpin po l paslunch uni praticà zënza green pass. Y iust pervia dla pandemia iel sën deplu che pratichea sporc alternatives coche l paslunch. Grant l lëur de preparazion dla pistes.
de Concetta Bonaldi

L ie 26 chilometri de purtoies te n paesaje de marueia. L zënter de paslunch de Armentarola – Saré a San Ciascian pieta truep y lëura drët bën. La chertes per dut n di costa 8 euro per i ghesc y 7 euro per la jënt dl post. Per duta la sajon ie l priesc de 80 euro per i ghesc y 70 euro per la jënt dl post.
A defrënzia dl schi alpin po l paslunch uni praticà zënza green pass.
Y iust pervia dla pandemia iel sën deplu che pratichea sporc alternatives coche l paslunch. L raion de Armentarola ie nce nteressant per l biatlon y per i truep troies da ji a a spaz d’inviern.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Turism