Trail
22 Jené 2022 Ajorné da les 08:41
Scienza y Tecnologia

Switch off di ripetitëures RAI

Via per l’enes che vën saràl da resintonisé i televisëures per udëi i canai dla RAI: ai 10 de fauré te Gherdëina y tla Val Badia, ai 15 de fauré te Fascia.

La Talia y l’Europa ie per passé a n sistem nuef de trasmiscion per la televijion. Per chiche à n aparat cumprà do i 22 de dezëmber dl 2018 ne messëssel vester degun problem: i televisëures vendui da chël di inant ie duc adatei al standard nuef. L basta sintonisé da nuef l aparat n l di dl switch off.
Na operazion che sarà da fé ai 10 de fauré te Gherdëina y tla Val Badia y ai 15 de fauré te Fascia.
 
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Scienza y Tecnologia