Trail
28 Mei 2022 Ajorné da les 09:50
Politica y Istituzions

Union Generela di Ladins: l mancia candidac per la presidënza

La Union Generela di Ladins à n problem de suzescion. Te nianca trëi enes iel veles dl cunsëi. Ma per la ncëria da presidënt/a ne iel mo degun candidac.
de Alexander Stuffer

Per Milva Mussner, presidënta da sën, ie la festa dla Unità Ladina n sada te Fodom stata l’ultima ucajion de cumparida publica.
La à metù a cuer i bujëns dla grupa de rujeneda ladina ala autoriteies. Ma ëila nstëssa uel do set ani dé ju si ncëria.
Pervia dla pandemia ie la veles unides spëntes de n ann, ma na candidata o n candidat per la presidënza ne àn for mo nia y l ie mé plu puec dis de tëmp.
Dan che Milva Mussner deventëssa presidënta oven messù spënjer de sies mënsc la vela ajache l manciova candidac.
La Union Generela ie cresciuda ti ani tl’ativiteies y tl mpëni per chiche ie a cë. Pensà vëniel perchël nce de crì n diretëur.
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Politica y Istituzions