Trail
28 Mei 2022 Ajorné da les 09:50
Politica y Istituzions

Deguna oferta

L Comun de Mareo a scrit fora i lurieres per ressanèr l frabicat te la zona sportiva de Ciamaor amò de jenè. Ma nesciuna dita a prejentà sia oferta. L raion a gran besen de un ressanament energetich. L'apalt l vegnarà scrit fora da nef


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Politica y Istituzions