Trail
15 Agost 2022 Ajorné da les 15:50
Sozieté

​I Ladins à scumëncià l’Euopeada cun doi desfates

Tla Ciarencia à scumëncià l turnoi de juech al palé dla mendranzes de rujeneda d’Europa. La selezion ladina dl’ëiles à messé zeder a chëla dl Sudtirol, ntan che la scuadra ladina di ëi à perdù contra i tudësc dla Silesia alta.
de Roman Clara

L ie stat na giaurida dl’Europeada mo plu sentida. Do che la FUEN, la Union federalistica dla naziunaliteeis europiechs à messé doi iedesc spënjer l turnoi, iel n sada stat n mumënt sentì a pudëi inò se ancunté per l juech al palé.

Coche bele dan sies ani ie la mendranza ladina chëst iede inò raprejenteda cun doi scuadres. Tl prim juech à la ladines perdù per 7 a 0 contra la scudara dl Sudtirol y i ëi à perdù contra i tudësc dla Silesia per 4 a 1. L “gol dla bandiera” per i ladins à fat Mirko Demetz.


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Sozieté