Trail
19 Agost 2022 Ajorné da les 17:01
Ert y Cultura

L'ert unësc

A Puntives iel la cuarta edizion dl'Academia da d'instà per artistes y artisć metuda a jì dala lia La Vëta. N'ucajion per se dé ju cun tecniches y formes d'ert desvalives, ma dantaldut nce per s'ancunté y se baraté ora.
de Martina Rier

I ie ndut 25, i studënc y la studëntes che fej pea la doi enes de curs da d'instà. Y i vën da dlonch caprò. Da Gherdëina y dala Talia, ma nce dal'Austria, i Paejes Tudësc, la Ruscia, Franzia, Messico y Cina. Sul prugram danter l auter: mudelé do n model dal vif. Ala jëunes y jëuni ti vëniel dat duta la lidëza d'esprescion persunela, l dut acumpanià dai uedli esperc di nsenianc.

Nsenianc nueves y tecniches desvalives

Chëst'ann vën l'Academia meneda da Lois Anvidalfarei (scultura y dessëni), Gehard Demetz (scultura y dessëni) y Elena Molena (grafica y nzijion).
Cun i nsenianc nueves ti vëniel nce dat lerch ala sperimentazion cun tecniches nueves.

L'ert unësc

Do passa n'ena de curs ne vëijun nia mé bele i prim resultac dl lëur criatif. Ma dantaldut l spirt culetif che scumëncia a flurì tla grupa.
Nsci possa l'Academia vester n fonz nia mé per la furmazion artistica, ma nce culturela. N curt - l'ert possa vester da ejëmpl de coche la cunvivënza pudëssa garaté.

I lëures sarà da udëi n sada

Per stlù ju l'academia da d'instà vëniel metù a jì n di de porta davierta tl atelier de Aron Demetz a Pontives Nord 13, n sada dala 10 danmesdi inant.
 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Ert y Cultura