Trail
09 Dezember 2022 Ajorné da les 15:12
Scola

​ITE Raetia: Proiet por analisé la dependënza dai social media

Cun le proiet “Look Up” ó l’Istitut tecnich economich Raetia de Urtijëi sensibilisé a n’adoranza plü cosciënta de fonins y social media.
de Martina Rier

Tan reala é pa la vita che nes vëgn mostrada dai influencer ti mesi de comunicaziun soziai? Sun bele dependënc sce i passun plü de trëi ores al de söl fonin? É pa i compagns sön facebook veramënter nüsc compagns?
Chëstes y d’atres domandes se á fat chisc dis i scolars dl Istitut tecnich economich Raetia de Urtijëi cun le proiet “Look Up” (“ciara sö”). Cun chësta scomenciadia ón mostré ci conseguënzes che le consum de social media pó avëi. I contignüs de instagram, tik tok, facebook, youtube pó avëi na faziun negativa sön chi che i adora massa gonot, ince tratan les ores de scora.
Da na inrescida fata te scora él gnü fora che i scolars passa mesamënter plü de trëi ores al de sön les fonin, i insegnanc prësc döes ores. Tëmp che an podess adoré te n’atra manira.
Un di fins dl proiet é ince chël da valuté do le proiet tan che l’adoranza di fonins gnará limitada tl dagní. Por ester manco ti “media” y plü “social” – almanco te scora.

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Scola