Trail
05 Dezember 2022 Ajorné da les 17:30
Religions

Iel pa de bujën de na capela di morc nueva a Urtijëi?

Chësta dumanda se fej i cumëmbri dl Cunsëi de pluania. N proiet de fatibltà ie dan man, ma la minonghes ie defin defrëntes.
de Simon Moroder

Bele da deplù ani iel sun mëisa l'idea de na capela di morc permez ala dlieja de San Durich.
Vester ëssa Urtijëi bele na capela, te dlieja de Sant'Ana, per cërc n pue' desman. Per chësta y d'autra gaujes iel nasciù n proiet de fatibltà per na capela nueva. Chësta unissa fata dlongia la capela dl Sacro Cuer de Gejù pra dlieja, sota tiera ite.

De bujën o nia de bujën?

Al mumënt possa i defonc dla pluania unì fac su te capela di morc, te una dla trëi dliejes, o nce a cësa. N ulëssa fé n luech ulache duc, nce chëi de d'autra religions, pudëssa pluré per si defonc. 

N rejona de na spëisa sciazeda de almanco 500 mile euro per la capela. 
Śën iel da udëi cie che l Cunsëi de pluania fajerà ora te si senteda che sarà i primes dis de dezëmber y sce l Chemun de Urtijëi ie a una de sustenì chësc proiet. 

					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Religions