Trail
05 Dezember 2022 Ajorné da les 17:30
Politica y Istituzions

Referendum: el amò atuèl?

15 egn dò l referendum a Col, Fodom e Anpezo pech o nia s'a moet. El amò na costion atuela? Respon Daniel Alfreider


					

Al podess ince te interessé…


					
						

De autri video Politica y Istituzions