Meteorologia: merz ie stat plu mol y plu ciaut

L servisc meteorologich dla provinzia à fat bilanz dl clima tl mëns de merz, che ie stat ora dla norma.

L mëns de merz ie stat massa mol da n pont de ududa tlimatich, nsci iel unì auzà ora te n comunicat dl meteorologh dla provinzia Dieter Peterlin. L à pluet o nevët doi o trëi iedesc mo ntant respet ala mesaria di ani passei. I dis cun plu prezipitazions ie stac dai 5 ai 6 de merz y la fin dl’ena da Pasca, canche l à pluet da 80 nchin a 150 litri al meter cuadrat te plu valedes dlongia Bulsan, tant coche de norma te n mëns.

Temperatures da un nchin a doi gradi sëura la media

Sëura la norma nce la temperatures tl mëns de merz, plu avisa da un nchin a doi gradi deplu. La temperatures ciaudines y dantaldut l bur’tëmp à n pert nce cundizionà la sajon da jì cun i schi.

La temperatura plu auta dl mëns de 22,5 gradi ie unida registreda a Gargazon ai 22 de merz, chëla plu bassa a Le Sest de 7,3 gradi sota zero.

La muserazions tlimatiches tl Südtirol vën fates metan adum i dac muserei automaticamënter te 95 stazions te duta la provinzia.